Skip to content

Göteborg bygger - i en rasande fart!

Men hur många nya kvadratmeter tål egentligen marknaden?

Helt sedan 80-talet har det varit ett behov för att tillskapa nya kontor i Göteborg - nu byggs det äntligen. Men hur mycket nyproduktion tål egentligen marknaden och vad är planen för det gamla vakanta beståndet? Sven Fraenkel, partner och uthyrare, i Göteborgs Lokallots svarar.

Över en femårsperiod ska det byggas 500.000 kvadratmeter nya kontorslokaler i Göteborg. Varför byggs så mycket kontorsfastigheter och var sker utvecklingen i staden?

  • Alla bygger! Det byggs på höjden och bredden, i centrum och i centrumnära områden - och det byggs mycket som är bra. De sista fem åren har hyresutvecklingen stigit markant, något som självklart motiverar till att bygga nytt. Innovationer inom automotivebranschen går dessutom bra i Göteborg och utöver Norra Älvstranden, där det har byggts kontor fram till 2020, så har det knappt blivit byggt något nämnvärt de sista tjugo åren.
  • Det har alltså suttit många företag i ineffektiva lokaler i långt tid som nu får möjligheten till moderna och flexibla lokaler. För dem som flyttar så är det mycket att vinna. Vi såg exempelvis hur de första fem-sex husen vid Lilla Bommen, Södra Gårda och runt Järntorget fylldes upp med en gång. Med nya lokaler är det lättare att rekrytera kunder men också att behålla medarbetare, vilket är en stor del av lokalfrågan idag då det finns en kraftig kompetensbrist inom vissa branscher. Med aktivitetsbaserade arbetsplatser, och postpandemins nya acceptans för hemmakontor, så innebär dessutom varje flytt att företagen behöver ca 25% mindre yta.

Det låter ju bra… så vad är problemet?

  • Problemet är att det byggs fler kontor än det finns efterfråga och att det saknas en plan på hur de vakanta lokalerna ska fyllas. Lokallots har god översikt på alla Göteborgs vakanser och vi uppskattar att det kommer bli cirka 750.000 kvm tomt. Vem som skall fylla detta beståndet framstår oklart.
  • Det handlar om tillgång och efterfrågan och vår framtidsspaning är att överflödet på lokaler kommer föra till sänkta hyror. Många av oss i branschen minns förra gången Göteborg byggde på det här sättet och hur det blev starten på nittiotalets stora fastighetskris. Den här gången har vi möjlighet att lära av gamla misstag.

Och vad menar Lokallots är första steget mot en bra plan?

  • Ett första steg menar vi är att fastighetsägarna behöver träffas. På Lokallots ser vi flyttströmmarna och vi vet att fastighetsägarna inte har översikt över varandra. Genom att träffas kommer helhetsbilden att synas bättre och ge ett gott grundlag för vidare planering. Ingen vill ju vara den som sätter upp det sista huset - alltså det som inte går att fylla, för att marknaden är mättad.
  • Dagens lokal-marknadsdagarna i Göteborg handlar om utveckling och handel. I framtiden kommer vi ha marknadsdagar där vi blir tvungna att diskuterar det vakanta äldre kontors beståndet - så varför inte börja redan nu?

Har Lokallots några tankar om vad det vakanta beståndet kan fyllas med?

  • Ja, om en fokuserar på det positiva så är det här på många sätt ett spännande problem som kan öppna upp möjligheter på andra områden för Göteborg. Både Stockholm och Malmö har mycket mera centrala boenden än Göteborg och med rätt typ av samarbeten kunde renovering och ombyggnad av vakanta kontorslokaler bidra till att lätta på Göteborgs enorma bostadskö.
  • I Göteborg har vi också behov för att kunna attrahera studenter och ett estimat är att vi behöver cirka sex tusen studentbostäder. Efter färdig examen behöver vi dessutom vanliga bostäder så att studenterna stannar kvar.
  • Samtidigt är det inte alla kontorshus som kan byggas om. Det kan handla om att det inte är tekniskt möjligt eller att stadsplanen inte medger bostäder. Här behöver vi nyskapande ideer och troligtvis också ändringar i stadsplanen.
  • Men som sagt, detta kommer kräva stora investeringar och en samlad insats från byggare, arkitekter och staden. Vi som har varit i branschen länge ser självklart också fram emot att vara del av dialogen och de praktiska lösningarna.


Göteborg bygger - i en rasande fart!

Men hur många nya kvadratmeter tål egentligen marknaden?

Ska vi prata lokaler?

Skicka ett mail eller ring!

info@lokallots.se

031 - 24 23 00