Skip to content

Hjälp, vad händer med lokalhyrorna i Göteborg?!

För tio år sen var det normalt att en kontorshyra i Göteborg låg kring 1900–2000 kronor per kvadratmeter och år. I stort sett höjdes kostnaden med index och så hade det varit sen lång tid tillbaka. Men på senare tid har vi sett en snabbare uppgång till nivåer kring 3500 kr, ja till och med 4000 kr förekommer. Hyror man aldrig tidigare har hört talas om i Göteborg.

Mikael Karlsson, uthyrare och VD på Göteborgs Lokallots, vad är det som händer?

– Det vi ser nu är konsekvenserna av en lång period av mindre byggande i kombination med en mycket stark konjunktur. Det har resulterat i historiskt lågt utbud av lediga lokaler i Göteborg, det vi brukar kalla låg vakansgrad. Göteborgsområdet går helt enkelt väldigt bra ekonomiskt just nu. Företagen anställer och växer utan synlig avmattning och prisbilden på lokalmarknaden har rättat sig efter läget.

Varför har det byggts så lite kommersiella lokaler?

– Det är lite mer komplicerat att bygga kontorslokal i Göteborg än bostäder, det kräver mer analys och planering. Nu kommer det dock successivt ut många nybyggda kontor på marknaden.

Kommer priserna att sjunka då?

– Nej vi får vänja oss vid de här nivåerna. Man ska inte räkna med några sänkningar. Men höjningarna kommer att mattas av. Det kommer att synas först i de allra exklusivaste lägena. Det har varit onormalt billigt under väldigt lång tid att hyra lokal i Göteborg.

Hur ska man tänka nu då, för att ha råd med ett vettigt kontor?

– Man ska inte tänka i första hand på kvadratmeterpriset utan tänka på hyreskostnaden per arbetsplats. Även om kvm-hyran blir högre så behöver inte hyreskostnaden bli högre. Det handlar om att anpassa och utnyttja ytorna mer effektivt.

Sitta mer trångt helt enkelt?

– Inte nödvändigtvis, men med mer öppna lösningar och så kallade aktivitetsbaserade kontor kan man trolla med ytorna och på köpet få mer attraktiva lokaler. Man skapar flera olika sorters ytor att utnyttja beroende på vad man ska göra, istället för att alla har egna, fasta platser.

– Idag behöver företag också fråga sig om man har råd att inte satsa på sina kontorslokaler. Det har blivit ett konkurrensmedel i kampen om kompetensen. I högkonjunkturens spår har det ju blivit ett underskott på viss kompetens och då kan en satsning på schysst arbetsmiljö vara mer kostnadseffektivt än att försöka locka med högre löner. Många kan idag tänka sig att jobba i något snålare tilltagna lokaler om läget är det rätta och kontoret känns modernt och fräscht.

Hur ska det gå om alla flyttar in i centrum?

Det finns fler attraktiva lägen än absoluta centrum av stan. På Lindholmen, längs Mölndalsvägen eller i Gårda till exempel. Närhet till både trafikleder och kollektivtrafik betyder kortare restid men fortfarande med stadens utbud inom räckhåll.

Det låter ofrånkomligt att hyran blir en tung kostnadspost för den som behöver skaffa kontor i Göteborg idag.

– Jo fast idag finns alternativ, en växande trend är coworking spaces eller kontorshotell. Det är inte bara soloföretagare och frilansare som söker sig till arbetsplatser av det slaget. Även företag med flera anställda kan välja en sådan yta. Det kan vara en bra lösning för företag som befinner sig i en uppstartsfas eller i ett tidsbegränsat projekt och inte vet hur många medarbetare man kommer att vara ett år framåt i tiden.

– I såna miljöer betalar man för en totallösning där bredband, städning, skrivare, kaffe etc. är inbakat. Till en fast kostnad men utan att man binder sig för ett långt hyresavtal. Det ger stor flexibilitet. Dessutom kan det ge oväntade synergieffekter att samsas med andra företag inom samma kontor.

– De här hyresnivåerna är faktiskt inte bara av ondo. Om vi vill ha en bra byggtakt och få fram kommersiella lokaler som fyller behoven i en stad med framtiden för sig så behöver vi starka aktörer som vågar satsa.

Bild: Jernhusen, förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg

Ska vi prata lokaler?

Skicka ett mail eller ring!

info@lokallots.se

031 - 24 23 00