Skip to content

Logistik

Lokaler för logistik är ett ganska speciellt område och här besitter vi på Göteborgs Lokallots en unik kompetens. Hos oss har vi anställda logistiker.

Först och främst, när det gäller logistik & lagerlokaler når vår geografiska täckning långt utanför Göteborg. I princip täcker vi in hela landet. Vi är vana att leta upp lokaler som matchar behoven hos företagen och gå bakom informationen på hemsidorna. Vi samarbetar dagligen med fastighetsägarna om marknadens behov och möjliga nya lösningar. Vi är en kanal in till fastighetsaffären.

Med vår kompetens kan vi ställa rätt frågor, hjälpa till vid utformning och skapa förutsättningar för en fungerande helhet i logistikflödet – där fastigheten stödjer er process.

Vi har specialkunskaperna och kan alltså inte bara hjälpa dig att söka fram rätt lokaler utan även gå på djupet med att designa en total logistiklösning.

Ska vi prata lokaler?

Skicka ett mail eller ring!

info@lokallots.se

031 - 24 23 00