Skip to content

Projektuthyrning

Projektuthyrning är egentligen fyra tjänster från Göteborgs Lokallots. De riktar sig till fastighetsägare som behöver sätta extra fokus på uthyrningen:

1. Förstudie

Vi kartlägger en fastighets förutsättningar: Hur stora är lokalerna i Göteborg? Kan de delas upp annorlunda? Tekniska fakta såsom ventilation, tillgänglighet m.m. Möjligheter till ombyggnad, utveckling och anpassning.

Vi tittar också på vilka marknadsföringsåtgärder som gjorts hittills och vilka som kan bedömas lämpliga.

Vi undersöker om det föreligger hinder i form av avtal med hyresgäster, kommunala begränsningar etc. Vad säger detaljplanen? Är det ökande vakans i området och i så fall varför? Eller är området expansivt? Finns det någon särskild grupp eller typ av verksamheter som skulle passa bra i fastigheten?

Göteborgs Lokallots levererar en sammanfattad dokumentation av förstudien.

2. Koncept

En process där vi utvecklar ett koncept för förädling av en fastighet. Här utgår vi från förutsättningarna för fastigheten och området: Storlek, standard, utbud av p-platser, konkurrens, hyresnivåer, vakanser, kommunikationer och service.

Vidare tar vi in marknadens behov, trender och efterfrågan.

Slutligen ser vi till att involvera alla berörda kompetenser inom er organisation. I workshop-form tar vi vara på värdefull kunskap som hjälper oss destillera fram ett användbart koncept. Vi är med hela vägen från processtart via implementering och uppföljning fram till färdigt koncept.

3. Team +

När dina resurser inte räcker till kan vi rycka in och bemanna på alla nivåer i ert uthyrningsteam. Det kan vara vid ett extra stort projekt, vid tillfälliga toppar eller vid föräldraledighet. Vi har upp till 25 års erfarenhet av uthyrning. Därför är vi snabbt igång och förstärker er organisation med fullt fokus på era projekt.

4. Fokuserad uthyrning

Detta är totallösningen för dig som behöver lägga in högsta växeln. Vi utreder förutsättningar och marknad, arbetar fram en strategi för kommunikation, sätter samman en marknadsplan och genomför åtgärder som t ex telemarketing. Bedömer vi att ett koncept behövs så arbetar vi fram det. Vi kan koppla in hela vårt upparbetade nätverk. Göteborgs Lokallots är med och ser till att aktiviteter som beslutats också genomförs och vi följer upp arbetet.

Ska vi prata lokaler?

Skicka ett mail eller ring!

info@lokallots.se

031 - 24 23 00